Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.Zamknij

www.bip.gov.pl
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Jesteś w: strona główna / zamówienia publiczne
Piątek, 24 stycznia 2020 r.

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowypętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującej nadzór nad czteremaKontraktami:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla budowy iprzebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część I –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego;

3) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część II –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego;

4) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część III –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego (dalej „Kontrakt” lub „Kontrakty”).

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie polegało w szczególności na zarządzaniu, koordynacji inadzorze inwestorskim nad prawidłowością wykonania Kontraktów, na warunkach określonych w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania oraz zgodnie z WymaganiamiZamawiającego co do realizacji tych Kontraktów. Kontrakty dla których świadczona będzie usługa będąrealizowane na terenie miasta Zielona Góra przez Wykonawców wyłonionych w postępowaniach o udzieleniezamówienia publicznego (dalej: „Wykonawca” lub „Wykonawcy”) realizowanymi w ramach Projektu pn.„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (dalej: „POIiŚ”). Inżynier będzieodpowiedzialny za administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie nadzorowanymi Kontraktami nakażdym etapie ich realizacji z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Inżynier będzie wykonywałswoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jegorzecz w całym okresie realizacji Kontraktów (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady) oraz w sposóbwynikających z tych Kontraktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ –„Opisie przedmiotu zamówienia”.


Znak sprawy:4/UE/JRP/2019
Tytuł:Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Procedura postępowania:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2019-08-08
Plik ogłoszenia:
Plik SIWZ:
Informacje, inne:


powrót»wersja do druku | rejestr zmian

© 2020. All rights reserved. Mapa serwisu  |  Stronę odwiedzono 540 razy