Uchwała nr LXXV/669/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 października 2006 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr LXXV/669/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca w 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr p, poz. 43 z późn. zm.) uchwala się , co nastepuje:

 

& 1

 

W uchwale nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra & 3 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) emerytom i osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w:

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych,

- Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA,

- Wojskowym Biurze Emerytalnym MON,

- Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości,

- oraz zasiłek stały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

nie pozostającym w stosunku pracy, powodującym zawieszenie wypłaty świadczeń oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniuwypłacanym przez te instytucje."

 

& 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Edward Markiewicz

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2006-12-12 13:41:17Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu