Uchwała nr VII/76/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24.04.2007 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr VII/76/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24.04.2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.

  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 - tekst jednolity z późn. zm.1) oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz.1050- teks jednolity z późn.zm.2 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, (z poźn.zm.3 ), w § 3 ust. 2 kropkę po literze „d" zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. „e" o następującym brzmieniu:

„e) uczestnikom studiów III stopnia, na podstawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kamiński

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2007-05-29 08:41:54Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu