Uchwała nr XXV/280/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2000 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr XXV/280/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.

 

Na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 27, poz. 195 z 1988 r. - j. t. z późn. zm.), art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. - j. t. z późn. zm.) art. 34, ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 119, poz. 575 z 1995 r. - j. t. z późn. zm.), art. 4, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.)

 

uchwala się co nastepuje:

 

§ 1

 

 

Paragraf 5 uchwały nr XXIII/252/2000 Rady Miejskiej  w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra otrzymuje brzmienie:

 

"§ 5

1. Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej, z wyraźną dysfunkcją organizmu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się oraz za przejazd opiekuna towarzyszącego tej osobie w czasie jazdy, wynosi 3,00 zł.

 

2. Od pozostałych osób niepełnosprawnych, za przejazd busami w systemie radio - taxi, będzie pobierana opłata brutto, według wskazań taksometru.

3. Ustalenia do wskazań taksometru, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje godzin postojowych, za które będzie pobierana opłata według stawki okreslonej w załaczniku nr 1 do uchwały.

5.Opłata za przewozy poza granice miasta ma charakter umowny, a jej wysokość określa dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji."

(Od 01.09.2007 r. na zlecenie miasta Zielona Góra usługi te realizuje prywatny przewoźnik)

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zielona Góra.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2000 r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Jolanta Danielak

 

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2006-02-24 07:32:10Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu