Uchwała XVI/186/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 września 1999 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała XVI/186/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Zielona Góra "Regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze"

 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575 z poźn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadza się na terenie miasta Zielona Góra "Regulamin przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zielona Góra oraz Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Zielonej Górze.

 

 

 

 § 3

 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej      
Jolanta Danielak
      

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2006-02-02 09:21:45Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu