Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Znak sprawy8/UE/JRP/2019
Procedura postępowaniaprzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
Termin składania ofert2020-01-14

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie miasta Zielona Góra realizowanego w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia został podzielony na III następujące części (zadania/rejony):

Część I Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego,

Część II Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego,

Część III Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego.

W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 61 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:

- rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),

- budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,

- odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

- zagospodarowanie zieleni,

w formule „wybuduj” na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących część II SIWZ - Wzór Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Nadzór nad realizacją Umowy będzie sprawował Zmawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako Inżyniera dla celów Umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Ilość lokalizacji w podziale na części (zadania/rejony):

1)    Część I „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 26 lokalizacjach,

2)    Część II „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 19 lokalizacjach,

3)    Część III „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 16 lokalizacjach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Wymaganiach Zamawiającego, oznaczających łącznie opis przedmiotu zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” składający się z dokumentacji projektowej, wykonawczej, STWIOR, opracowanej w podziale na części, obejmujące 61 lokalizacji, wraz ze wszystkimi załącznikami, modyfikacjami, uzupełnieniami.

Pliki SIWZ
Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2019-11-25 08:44:47Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu