Dostawa automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Dostawa automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów

Znak sprawy5/UE/JRP/2019
Procedura postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniadostawa
Termin składania ofert2019-10-31

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów (dalej: „automaty) na terenie miasta Zielona Góra.  

W ramach zamówienia Wykonawca:

-        Zaprojektuje i wykona cokoły/fundamenty betonowe pod automaty we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz przystosuje istniejące w sposób umożliwiający montaż i podłączenie dostarczonych w ramach zamówienia automatów. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne muszą zapewniać realizację zadań stawianych przed automatami.

-        Dostarczy automaty w ilości 11 sztuk wraz z oprogramowaniem automatu oraz oprogramowaniem do budowania taryf, dokona ich montażu, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz dokona uruchomienia automatu.

-        Dostarczy i uruchomi system rozumiany jako całość oprogramowania służącego do pełnego zarządzania automatami oraz obsługi sprzedaży realizowanej w automatach.

-        Dostarczy Zamawiającemu laptop do nadzoru i serwisowania pracy automatów biletowych o wzmocnionej obudowie  z matrycą 13 - 14 cali, wyposażony w modem GSM oraz kartę WiFi.

-        Przeszkoli personel Zamawiającego z zarządzania i obsługi systemu oraz obsługi technicznej automatów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników Zamawiającego, zajmujących eksploatacją i nadzorem nad eksploatacją systemów.

-        Przystosuje przedmiot zamówienia do obowiązujących wymogów Zielonogórskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonującego u Zamawiającego systemu do zarządzania firmą i zapewni zgodność stosowania dostarczonego oprogramowania oraz systemu z tymi wymogami.

-        Zapewni depozyt części zamiennych odpowiadający zamontowanym podzespołom w ilości niezbędnej do utrzymania sprawności automatów w okresie gwarancyjnym. Depozyt będzie obejmował co najmniej takie podzespoły jak: wyświetlacz, panel dotykowy, drukarka, czytnik kart płatniczych, czytnik ekarty, komputer i inne podzespoły niezbędne do prawidłowej pracy automatu.

-        Dostarczy dokumentację odbiorową w języku polskim w minimalnej ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej jaki i w formie elektronicznej (na nośniku danych) w tym:          certyfikat CE dla każdego automatu, pełną dokumentację techniczną automatu, instrukcje użytkowania automatu i inne określone umową.

-        Przekaże bezterminowe licencje do korzystania z oprogramowania i systemu oraz wszelkie wymagane licencje na wykonany przedmiot zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymaganych umową.

-        Przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

-        Udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane prace, dostarczony sprzęt, sprawność działania systemu zgodnie z ofertą.

-        Zapewni serwis w ramach którego będzie odpowiedzialny za wykonywanie  wymaganych napraw urządzeń, sprzętu, aktualizacji dotyczących sprzętu, systemu oraz systemów operacyjnych. Wykonawca zapewni raz na kwartał wykonywanie konserwacji baz danych. W ramach konserwacji dostawca wykona statystyki, reorganizację oraz przebudowanie pakietów dla kompletnego zestawu danych.

-        Oznaczy, co najmniej elementy zewnętrznych automatów tabliczkami pamiątkowymi małego formatu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) na warunkach określonych przez Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia

oraz wykona wszystkie inne wymagane zobowiązania na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących część II IDW - Wzór Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym część III IDW – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2019-09-26 12:19:40Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu