Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Znak sprawy1/UE/JRP/2019
Procedura postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaUsługi
Termin składania ofert2019-05-28

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowypętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującej nadzór nad czteremaKontraktami:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla budowy iprzebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część I –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego;

3) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część II –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego;

4) Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Część III –Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego (dalej „Kontrakt” lub „Kontrakty”).

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie polegało w szczególności na zarządzaniu, koordynacji inadzorze inwestorskim nad prawidłowością wykonania Kontraktów, na warunkach określonych w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania oraz zgodnie z WymaganiamiZamawiającego co do realizacji tych Kontraktów. Kontrakty dla których świadczona będzie usługa będąrealizowane na terenie miasta Zielona Góra przez Wykonawców wyłonionych w postępowaniach o udzieleniezamówienia publicznego (dalej: „Wykonawca” lub „Wykonawcy”) realizowanymi w ramach Projektu pn.„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (dalej: „POIiŚ”). Inżynier będzieodpowiedzialny za administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie nadzorowanymi Kontraktami nakażdym etapie ich realizacji z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Inżynier będzie wykonywałswoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jegorzecz w całym okresie realizacji Kontraktów (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady) oraz w sposóbwynikających z tych Kontraktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ –„Opisie przedmiotu zamówienia”.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2019-04-23 08:03:23Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu